Inschrijfformulier Scouting Sint Patrick

Gegevens Lid

Vul in als 1234AB, hoofdletter verplicht.

Gegevens contactpersonen

Graag hebben we één (en het liefst twee) contactpersonen waar we contact mee kunnen opnemen in het geval van calamiteiten, medische ongevallen etc. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het contact naar de ouders/verzorgers voor klussendagen en andere activiteiten waar we hulp bij nodig hebben.
Eerste contactpersoon.
Tweede contactpersoon (niet verplicht, wel gewenst).

Zwemmen

Omdat we tijdens kampen wel eens gaan zwemmen, willen we graag weten welke zwemdiploma's uw kind heeft en of uw kind zonder begeleiding mag zwemmen.

Medische gegevens

Tijdens weekenden en kampen willen we graag de medische gegevens beschikbaar hebben bij een noodgeval. Deze gegevens worden bewaard volgens onze privacy richtlijnen en zijn enkel beschikbaar voor de groepen wanneer deze gegevens nodig zijn.

Contributie en betaling

Binnen Scouting Sint Patrick innen we een jaarlijkse contributie van 90 euro. Deze contributie wordt geïnd via een automatische incasso aan het begin van het seizoen. De contributie kan in termijnen worden betaald. De termijnen zijn als onderstaand:
  • Termijn 1: eind Oktober
  • Termijn 2: eind Januari
  • Termijn 3: eind April
Vul in als "NL12BANK1234567890"