Gegevens Lid

Indien aanwezig.

Gegevens contactpersonen

Graag hebben we één (en het liefst twee) contactpersonen waar we contact mee kunnen opnemen in het geval van calamiteiten, medische ongevallen etc. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het contact naar de ouders/verzorgers voor klussendagen en andere activiteiten waar we hulp bij nodig hebben.
Eerste contactpersoon
Tweede contactpersoon

Zwemmen

Medische gegevens

Automatische incasso

Binnen Scouting Sint Patrick innen we een jaarlijkse contributie van 90 euro. Deze contributie wordt geïnd via een automatische incasso aan het begin van het seizoen. De contributie kan in termijnen worden betaald.