Voor velen in Sint Anthonis is scouting St. Patrick een begrip! 

Sinds 1947, meer dan 65 jaar dus, zijn er in onze gemeenschap jonge mensen actief met het leidinggeven aan kinderen en jongeren in clubverband, met als rode draad het scoutingprogramma van Scouting Nederland.

Voor mensen, die pas nu met scouting te maken krijgen, hebben wij deze website opgesteld voor iedereen om te laten zien dat scouting een eigentijdse jongerenorganisatie is, die er mag zijn.

Wij hopen dat nieuwsgierige lezers hier alle informatie kunnen vinden, waarnaar ze op zoek zijn.

Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben dan kunt u terecht bij het Verenigingsbestuur.

Wij hopen dat onze website er toe mag bijdragen, dat nog meer jeugdigen de weg naar de blokhutten  De Hoefse Hut en De Vier Berken zullen vinden.

Namens de Besturen van de Vereniging en de Stichting Scouting St. Patrick,

Emiel Jansen voorzitter Vereniging & Stichting.