Over Sint Patrick

Scouting Sint Patrick heeft al sinds 1947 ervaring met het scoutingspel. Dat het in het begin anders was en heette dan nu, geeft mooi aan dat Sint Patrick met de tijd mee gaat. We volgen het spel, de richtlijnen, normen en waarden en al het andere van Scouting Nederland maar doen dat op onze eigen manier. Dus ook onze kaderleden worden uitgedaagd en kunnen hun creativiteit gebruiken.

Wij zijn een landscouting en. Iedere speltak heeft zijn eigen gebruiken. Zo werken de jongere speltakken met een thema/verhaal en ligt de focus bij de oudere speltakken meer op de zelfstandigheid. We maken gebruiken van tradities zoals het openen en sluiten van een bijeenkomst, maar op welke manier dit gedaan wordt is aan de groepen. Sommige groepen openen en sluiten met een lied dat past bij het verhaal, andere groepen maken gebruik van een yell of een afsluitend woordje richting de leden. Bij het scout zijn hoort natuurlijk het dragen van de Scoutfit, bij welke bijeenkomsten deze gedragen dient te worden is ook aan de begeleiders van de speltakken om te bepalen.

We zijn dus een Scoutinggroep met een eigen kijk om beter aan te sluiten op de wensen van de (jeugd)leden.

Scouting Sint Patrick heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meiden waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent. 

Organisatie Scouting Sint Patrick

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, blauwe vogels, scouts, explorers, roverscouts en de stam . Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider is. Van elke speltak wordt een ouder gevraagd om zich in te zetten als oudervertegenwoordiger. Deze persoon zal fungeren als aanspreekpunt voor zowel de andere ouders als voor het leidingteam, deze persoon mag ook zitting nemen in de groepsraad.

Om de speltakken de mogelijk te geven om ongehinderd een uitdagend en gevarieerd spelaanbod aan de (jeugd)leden te bieden worden algemene besluiten genomen door de besturen. We hebben de volgende besturen binnen Scouting Sint Patrick:

Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur behartigd de belangen van de groepen en de kinderen welke lid zijn bij Scouing Sint Patrick. Dit bestuur gaat over het dagelijkse reilen en zijlen van groepen, leiding, kinderen, opleidingen en protocollen die te maken hebben met de opkomsten en kampen. De Vereniging is direct bezig ervoor te zorgen dat het clubdraaien met de kinderen goed verloopt. Daarvoor wordt overleg gepleegd in de groepsraden, waarbij leiding, oudervertegenwoordigingen en verenigingsbestuur elkaar treffen en zaken met elkaar overleggen.

Stichtingsbestuur

Naast de groepen beschikt Scouting Sint Patrick over een groot aantal materiële zaken zoals de blokhut, natuurlijk speelterrein, klimtoren en onze materialen. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor deze zaken alsmede de verhuur, onderhoud en de financiën van de blokhut en terreinen.

De missie van Stichting Sint Patrick Sint Anthonis is het ondersteunen van de vereniging Scouting Sint Patrick Sint Anthonis om het scoutingspel van de speltakken mogelijk te maken. Dit houdt in het ondersteunen van de vereniging in de ruimste zin van het woord, met nadruk op het ondersteunen van de financiële en materiele belangen van de vereniging.

De activiteiten die de stichting uitvoert om extra financiën te generen hebben als doel, het direct of indirect, ondersteunen van de vereniging door de financiën te gebruiken voor het beheer en onderhoud van de blokhutten, het terrein, alsmede het beheer en onderhoud van andere materiele zaken, zoals tenten en spelmateriaal.