Organisatie Scouting Sint Patrick

Scouting Sint Patrick heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent. 

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, blauwe vogels, scouts, explorers en de stam. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is.

Besturen

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met enkele ouders de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur behartigd de belangen van de groepen en de kinderen welke lid zijn bij Scouing Sint Patrick. Dit bestuur gaat over het dagelijkse reilen en zijlen van groepen, leiding, kinderen, opleidingen en protocollen die te maken hebben met de opkomsten en kampen. De Vereniging is direct bezig ervoor te zorgen dat het clubdraaien met de kinderen goed verloopt. Daarvoor wordt overleg gepleegd in de groepsraden, waarbij leiding, oudervertegenwoordigingen en verenigingsbestuur elkaar treffen en zaken met elkaar overleggen.

Leden verenigingsbestuur: Vacant (voorzitter), Erik (Penningmeester), Bram (Secretaris), Ton

Stichtingsbestuur

Naast de groepen beschikt Scouting Sint Patrick over een groot aantal matteriele zaken zoals de blokhut, natuurlijk speelterrein, klimtoren en onze materialen. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor deze zaken alsmede het verhuur, onderhoud en de financien van de blokhut en terreinen.

De missie van Stichting Sint Patrick Sint Anthonis is het ondersteunen van de vereniging Scouting Sint Patrick Sint Anthonis om het scoutingspel van de speltakken mogelijk te maken. Dit houdt in het ondersteunen van de vereniging in de ruimste zin des woords, met nadruk op het ondersteunen van de financiële en materiele belangen van de vereniging.

De activiteiten die de Stichting ontplooit om extra financiën te generen dienen als doel het direct of indirect ondersteunen van de vereniging door de financiën aan te wenden voor het beheer en onderhoud van de blokhutten, het terrein, alsmede het beheer en onderhoud van andere materiele zaken zoals tenten en spelmateriaal.

Leden stichtingsbestuur: Vacant (voorzitter), Mechelien (penningmeester), Monique (secretaris), Patrick