Scouting in de maatschappij

Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Kinderen en jongeren, maar ook vrijwilligers, ontwikkelen zich bij Scouting. Vaardigheden die scouts opdoen binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Door Scouting zijn zij zich bewust van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen binnen Scouting, op school of op het werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.

Ook bij Scouting Sint Patrick komen deze naar voren. Zo staat samenwerken en leren door te doen hoog in het vaandel tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. Ook maken de jeugdleden regelmatig kennis met de (natuur)wereld om zich heen. Maar ook de andere kant van Scouting in de maatschappij komt naar voren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij Scouting Sint Patrick.

Het vrijwilligerswerk van Scouting Nederland bespaart de samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro. De inzet van 25.000 vrijwilligers heeft significant positieve effecten op gezondheid, opleiding en persoonlijkheidsvorming onder de 87.000 jongere leden van Scouting Nederland. De sociale en economische meerwaarde van de jeugdactiviteiten van Scouting is volgens de onderzoekers evident. Scouting heeft een duidelijk pedagogisch kader en leert haar leden verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en een leidende positie in te nemen. Ieder kind heeft talenten en kan deze bij Scouting ontdekken en ontwikkelen. Scouts beleven hun activiteiten in de natuur en leren de natuur te respecteren. Dit vormt de basis voor een duurzame samenleving. Lichamelijke activiteit in de natuur verbetert bovendien de gezondheid en ontwikkelt sociale vaardigheden. Het primaire doel van Scouting is om jongens en meiden wekelijks veel plezier te laten beleven en een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. De maatschappelijke impact die Scouting tegelijkertijd heeft is enorm. De effecten van de Scoutingaanpak vertalen zich rechtstreeks in verlaging van de zorgkosten door verbeterde gezondheid, betere kansen op de arbeidsmarkt door vermindering van schooluitval en terugdringing van criminaliteit. De inzet van vrijwilligers bespaart bovendien veel loonkosten.

Voor het volledige onderzoek: Sociaal-Economische Impact van de Scouting Nederland