Visie missie en kernwaarden

Binnen onze vereniging vinden we een aantal gedachten belangrijk om uit te stralen. Deze gedachten en richtlijnen hebben we gevangen in onze visie, missie en onze kernwaarden. 

Missie Scouting Sint Patrick:

Scouting Sint Patrick hanteert de missie van Scouting Nederland en heeft daarnaast nog een eigen aanvulling:

Scouting Sint Patrick is een open scoutingvereniging. Iedereen is welkom en elk lid mag zich bij ons thuis voelen. Sint Patrick biedt haar jeugdleden uit Sint Anthonis en omgeving uitdagende, niet competitieve binnen- en buitenspelvormen aan. Hiermee wil Scouting Sint Patrick een positieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van haar jeugdleden,  hun kijk op én inbreng in de maatschappij. Scouting Sint Patrick zorgt voor een goede ontwikkeling van haar leden en vrijwilligers.

Missie Scouting Nederland:

Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen."

Visie

Naast de missie is een duidelijke visie belangrijk. Deze visie laten we terug komen in onze beslissingen als bestuur en de dagelijkse activiteiten en opkomsten van de groepen:

  Samen ontdekken en activiteiten beleven.
  Code en traditie zijn onze basis, de wet en onze belofte de fundering.
  Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.
  Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.
  Teamgevoel haalt het beste uit ons zelf. Daarom zijn wij trots op elkaar.
  Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten.

Deze visie is gebasseerd op de spelvisie Scouts van Scouting Nederland. De eerste woorden vormen samen met woord Scouts.

Kernwaarden

Vanuit de missie en de visie zijn een aantal kernwaarden ontwikkeld. Deze zijn als een kompas voor de vereniging.

  • We zijn zichtbaar als scouting
  • We zijn een open, organisatie, iedereen is welkom!
  • We helpen elkaar zowel binnen al buiten de scouting
  • We zorgen voor verbinding met de samenleving
  • We hebben respect voor elkaar, voor onze samenleving en voor de natuur
  • We gaan de uitdaging aan om onze grenzen te verleggen
  • We werken met elkaar samen, zowel binnen als buiten de scouting
  • We zijn trots op wie we zijn en wat we doen
  • We stellen de persoonlijke ontwikkeling van leden en vrijwilligers centraal

Onze visie, missie en verdere informatie is te vinden in het "zo doen wij het" document, dit zijn de afspraken hoe we onze vereniging veilig draaiend houden. 

Files:
(0 votes)
Date 08-02-2022
File Size 2.61 MB
Download 394